Kdysi jich byl na území České republiky bezpočet – malé vodní elektrárny vyráběly elektřinu, kde se dalo. Postupem doby však zanikaly a nahradily je jejich velké příbuzné – vodní elektrárny na přehradách, které vyrábí tisíce megawatthodin elektřiny. Domácí malé vodní elektrárny jsou ale opět v kurzu.

Pokud začnete studovat materiály ohledně využití vodních toků pro stavbu vodní elektrárny, zjistíte, že na českých řekách a přehradách už je tak trochu plno – nové vodní elektrárny s výkonem nad 10 MW už pravděpodobně nepostavíte, protože potenciál je již vyčerpán. Kde je však volno, jsou právě malé domácí vodní elektrárny.

Stavba domácí malé vodní elektrárny

Co obnáší jejich stavba? Pevné nervy, chtělo by se říct. Prostor pro malé vodní elektrárny na menším toku blízkosti vašeho domova možná najdete, ale obrňte se na jednání s úřady. Budete potřebovat celou řadu povolení, jmenovat můžeme například

  • povolení k nakládání s vodami (vydává příslušný vodoprávní úřad),
  • stavební povolení (vydává příslušný stavební úřad).

Kromě toho si musíte nechat na Energetickém regulačním úřadě (ERU) zřídit jako provozovatel domácí malé vodní elektrárny licenci a získat souhlas distribuční společnosti s připojením nového zdroje do sítě.

Při schvalovacích procesech bude posuzován stav na příslušném vodním toku i váš projekt. Proto se vyplatí na návrhu stavebního projektu nešetřit a nechat si ho zpracovat u odborné firmy. Není třeba připomínat, že musí obsahovat všechny povinné parametry.

Kde postavit malou vodní elektrárnu?

Aby byl váš projekt na stavbu domácí vodní elektrárny odsouhlasen a také se vám vyplatil, je třeba nepodceňovat výběr lokality. Počítejte s tím, že vaše vodní elektrárny bude potřebovat dohled a servis (např. pravidelné čištění od naplavenin).

Klíčovým pojmem je průtok vodních toků, který se mění v závislosti na ročním období i úhrnu srážek. Počítejte s tím, že v období sucha bude výroba elektřiny klesat, zatímco v deštivých dnech vaše vodní elektrárna poběží na plné obrátky. Zjistěte si, jaká situace v konkrétní oblasti panuje, jak se mění průtok v závislosti na počasí – stavba domácí vodní elektrárny by totiž měla být přizpůsobena konkrétním podmínkám lokality.

Vyplatí se domácí vodní elektrárna?

Na výběru místa pro stavbu vodní elektrárny, resp. na průtoku vodního toku, záleží, kolik energie vám zdroj vyrobí. Důležitým parametrem je i účinnost vodní elektrárny, která může být v případě použití kvalitní turbíny 80 až 90 %.

Elektřinu vyrobenou v domácí vodní elektrárně můžete buď sami spotřebovávat, nebo dodávat do sítě, tj. prodávat ji za zvýhodněnou cenu. Výkupní ceny elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách se aktuálně pohybují mezi 3,23 – 3,80 korunami za každou vyrobenou kilowatthodinu. Návratnost investice do vodní elektrárny bývá několik let – odvíjí se od ceny použité technologie, objemu vyrobené a zpeněžené energie.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *