Chcete ve svém domě snížit náklady za vytápění a chystáte se zateplit fasádu? Jaký je správný technologický postup při zateplení fasády? Kde dochází k nejčastějším chybám a jak se jim vyhnout?

Vytápění domu je nemalou položkou snad v každém rodinném rozpočtu. Společně s tím, jak každoročně rostou ceny energií, zvedají se i roční platby za topení. Jestliže chcete tyto platby snížit, pravděpodobně uvažujete o provedení úsporných opatření. Jedním z nejefektivnějších je zateplení fasády. Jak na to?

Pro kvalitní zateplení fasády je nezbytný projekt

V první řadě před samotným zateplením fasády zvažte především materiál a tloušťku izolantu – výběr ideálně konzultujte s projektantem, neboť při zateplení domu by se mělo vycházet z precizně vypracovaného projektu. Jakmile máte všechno propočítané a zajištěné, můžete zahájit potřebné práce.

Obecně se doporučuje přenechat zateplení fasády odborníkům. Zateplit fasádu svépomocí totiž může přinést řadu komplikací a rizik. Následující postup je přehledem, co vše je třeba při zateplování fasády zohlednit a jaké jsou veškeré nezbytné práce. Chcete-li si nechat zateplit fasádu od stavební firmy, dbejte při výběru zejména na kvalitní reference a trvejte na důkladně vypracované ceně s garancí svého dodržení.

Zateplení fasády krok za krokem

 • Úprava podkladu pro izolační materiál – fasáda se před provedením zateplení musí zbavit všech nečistot a mastnost, případné nesoudržné nebo uvolněné části se musí odstranit.
 • Penetrační nátěr – provádí se zásadně zednickou štětkou; jeho provedení je nutné ke spojení mezi podkladní a lepící vrstvou.
 • Demontáž fasádních prvků – je třeba demontovat hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky, nebo světla a další podobné prvky, aby nebránily pracím při zateplování fasády. Po zateplení fasády je znovu osadíme nebo nahradíme novými.
 • Montáž zakládacích soklových lišt – namontujeme je kolem obvodu domu, všude, kam se bude lepit izolaci.
 • Lepení a ukotvení fasádní izolace – například polystyren (k dostání v deskách ve formátu a tloušťce podle naší volby), kamenná vlna, čedičová vlna apod. K lepení izolantu se využívá zejména lepicí tmel, který se nanáší na zadní desky izolace ve formě terčů nebo pásů. Při lepení izolace postupujeme stejně jako při stavbě cihlových zdí – odspoda nahoru od zakládacích lišt, ve vodorovných řadách na vazbu. Desky se dále kotví talířovými hmoždinkami s plastovým nebo ocelovým trnem, čímž se zajistí důkladné upevnění izolačních desek na lepicí tmel.
 • Úprava nároží, parapetů a podhledů – pomocí rohových lišt s výztužnou tkaninou, která chrání nejvíce namáhaná místa (rohy) proti poškození.
 • Přebroušení celé plochy do roviny a vytmelení plochy krycí stěrkou – vzniklá stěrková vrstva zajistí společné působení všech vrstev – izolantu, výztužné tkaniny a finálního povrchu fasády.
 • Vtlačení výztužné tkaniny (perlinky) do stěrky – perlinka musí být celá ponořena ve stěrkové hmotě, aby byla kryta z obou stran.
 • Aplikace finální fasádní vrstvy – po důkladném vyschnutí stěrkové vrstvy a po následné penetraci, provedení veškerých klempířských prací, osazení dalších prvků, zatmelení spár kolem oken (ideálně doporučenými pružnými akrylátovými tmely) se může přistoupit k omítání fasády.

Zateplení fasády s novou omítkou

Nová omítka, ať už bílá nebo barevná, plní nejen estetickou funkci, ale především chrání fasádu před povětrnostními vlivy. Při zateplení fasády si můžete vybrat podle vašeho vkusu například z rýhovaných či zrnitých druhů omítek.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,
 1. Zateplení fasád says:

  Nejúčinnější je zateplení minerální vlnou, který efektivně zamezí úniku tepla a sníží tak náklady na topení. Přitom Kamenná (minerální) i skelná vata jsou vyrobeny z přírodních zdrojů. Druhou variantou je pak polystyren, který je levnější a rychleji se s ním pracuje boužel únik tepla je v tomto případě větší.

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *