Okna patří k nejvíc kritickým místům v každém domě, protože jimi může unikat velká část tepla. Nejde přitom jen o rámy oken, ale také o samotné sklo. Ať už se rozhodnete pro celkovou výměnu oken nebo pouze pro výměnu skla, je třeba zodpovědět základní otázku – izolační dvojsklo, nebo trojsklo?

Okenní skla o jedné tabulce (nebo chcete-li) vrstvě, jsou již minulostí. Z hlediska energetických poradců jsou aktuálně standardem minimálně dvojskla. Setkat se ovšem můžete i s izolačními trojskly, která jsou samozřejmě dražší a ušetřit by měla více energie.

Jak jsou izolační skla sestavena?

Základem jsou skleněné tabulky – v případě izolačních dvojskel jde o dvě, v případě trojskel o tři tabulky. Mezi nimi je určitý prostor, který je vyplněn plynem, jenž zlepšuje izolační vlastnosti skla. Nejčastěji se používá Argon nebo Krypton.

Skla jsou od sebe „držena“ tzv. distančními rámečky, jež jsou vyrobeny z plastu nebo nerezu. Pro úsporu energie je důležité i samotné kvalitní umístění skla v rámu okna. K instalaci skla v rámu slouží tmel.

Podle čeho vybírat izolační sklo

  • Součinitel prostupu tepla (Uw, měrná jednotka W/(m2K)) – tato hodnota laicky řečeno ukazuje, jak dobře sklo izoluje, resp. kolik tepla propustí. Platí proto, že čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím méně energie sklo propustí a lépe izoluje. Platí, že hodnota Uw by měla být u moderních izolačních skel menší než 1.
  • Propustnost slunečního záření – okna nesmí propouštět teplo ven, ale měla by ho pustit dovnitř (toho využívají např. pasivní domy – tzv. pasivní solární zisky). Je proto důležité sledovat i tzv. propustnost slunečního záření. Ta je vyjádřena písmenem g a v hodnotách od 0 do 1. Čím vyšší hodnota g bude, tím více slunečního záření okna do interiéru propustí. Izolační dvojskla mají g asi 0,7 – 0,8 a propustí více sluneční energie, než izolační trojskla (g je kolem 0,6).

Je lepší izolační dvojsklo, nebo trojsklo?

Záleží na konkrétních požadavcích na úsporu energie a typu stavby. Je jasné, že trojskla lépe izolují teplo, ale zase nepropustí tolik slunečního záření (tepla) dovnitř interiéru. Zohlednit bychom proto měli i orientaci stavby – například u severní zastíněné strany domu je jasné, že z ní nebude příliš solárních zisků, takže zde se vyplatí spíše uvažovat o pořízení izolačního trojskla. Naopak, v případě jižní slunečné stěny domu, která může poskytnout velké množství slunečních pasivních zisků, je vhodnější použít izolační dvojsklo.

Co se týká ceny, obecně platí, že izolační dvojskla jsou levnější než trojskla (záleží i na konkrétním výrobci). Izolační skla bychom neměli vybírat s ohledem na cenu, ale sledovat možnosti úspor – nejlepší je porovnávat právě zmiňovaný součinitel prostupu tepla a propustnost slunečního záření.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *