Vyrábět vlastní elektřinu, být nezávislí, šetřit a ještě přispět ke zlepšení životního prostředí. Je i to vaším cílem? Chcete elektřinu vyrábět prostřednictvím fotovoltaiky? Novinkou jsou hybridní solární elektrárny. Proč hybridní? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Fotovoltaické elektrárny vyrábí elektřinu ze slunečního záření (pozor, často se zaměňují se solárně-termickými panely, jež produkují teplo pro ohřev vody nebo vytápění). Poslední dobou se můžete setkat také s pojmem hybridní fotovoltaická elektrárna. Jde o řešení pro výrobu elektřiny ze slunce, které kombinuje vlastnosti běžné elektrárny připojené do sítě a tzv. ostrovního systému (grid-off), jenž není nutné do sítě připojovat.

Výhody hybridní fotovoltaické elektrárny

  • Jste nezávislí na dodávkách elektřiny ze sítě.
  • Pokud hybridní systém do sítě připojíte, můžete čerpat dotace formou tzv. zeleného bonusu.
  • Vyrobenou elektřinu je možné skladovat a spotřebovávat v době, kdy slunce nesvítí.
  • Maximálně využíváte vyrobenou energii ve své domácnosti.

Nevýhody hybridní fotovoltaické elektrárny

  • Vyšší pořizovací náklady.
  • Nižší dotace (zelený bonus je nižší než výkupní cena, kterou inkasujete, když vyrobenou elektřinu jen prodáváte).
  • Náročnější technologické řešení.

Pro koho se hodí hybridní fotovoltaika?

Hybridní fotovoltaické elektrárny začaly nacházet uplatnění především v době tzv. stop-stavu, kdy nebylo možné do elektrárenské sítě připojovat nové solární a větrné elektrárny (stop-stav trval téměř dva roky). Nyní je možné připojit malé zdroje do 30 kW instalovaného výkonu.

Klíčovou výhodou hybridní fotovoltaické elektrárny je nezávislost na připojení do distribuční soustavy, protože je možné oba systémy tzv. galvanicky oddělit. O hybridní fotovoltaice se často hovoří jako o solárních elektrárnách druhé generace. Největším rozdílem oproti běžné fotovoltaice je, že energie je spotřebovávána přímo na místě, tj. není dodávána do sítě. Majitel fotovoltaiky tak snižuje vlastní náklady, které by za nákup elektřiny vydal. Pouze pokud jsou vyrobeny přebytky, jsou v případě připojení na distribuční soustavu, vykupovány. Další možností je takové přebytky skladovat (akumulovat) a využít později, když slunce nesvítí.

Využití hybridní fotovoltaické elektrárny

  • Domácnosti
  • Chaty a chalupy
  • Průmyslové objekty

Inteligentní elektrárna i spotřebiče

Zajímavým řešením bude hybridní fotovoltaická elektrárna v případě, že využijete inteligentní přístroje. Hybridní fotovoltaika již zpravidla má integrovanou funkci, která řídí využití přebytkové energie (například v létě, kdy slunce svítí intenzivně). Důležitý je zejména tzv. hybridní měnič, který umí přebytek elektřiny přesunout na vhodné místo – například do energeticky náročných spotřebičů. Podobné řešení umožňuje maximální využití vyrobené elektřiny a efektivní řízení spotřeby, což domácnosti přináší další úspory.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *