Možná jste navštívili lázně s geotermálními prameny – užili jste si relaxaci a teplo. Napadlo vás ale, že prostřednictvím geotermální energie je možné vyrábět elektřinu? Jaké jsou možnosti využití energie z jádra země? A týká se to i České republiky?

V Zemi je energie, to tuší asi každý z nás. Geotermální energie, kterou je možné využít pro výrobu elektřiny, vzniká rozpadem radioaktivních látek a nebyla by možná bez tzv. slapových sil, jež působí v okolí zemského jádra.

Pro výrobu geotermální elektřiny je třeba zřídit hluboké vrty, jež jdou většinou do hloubky kolem 5 kilometrů. Energie pro výrobu elektřiny se získává většinou z podzemních vod nebo hornin. Samozřejmě, že čím je geotermální vrt hlubší, tím vyšší je zde teplota a tím více energie je možné získat.

Výroba geotermální elektřiny

Geotermální energie se využívá spíše pro výrobu tepla a v některých místech ji pro vytápění využívají i domácnosti. Nicméně roste i počet geotermálních elektráren v různých částech světa, ačkoli největší potenciál pro využívání geotermální energie je v Africe, konkrétně v oblasti Rift Valley.

Platí přitom, že ne každá geotermální energie je vhodná pro výrobu elektřiny:

  • Nízkoteplotní geotermální zdroje – najdeme je v blízkosti zemského povrhu a využívají se zejména pro vytápění domácností nebo komerčních objektů.
  • Středně teplé zdroje – je možné je využít již pro výboru elektřiny, uplatnění nacházejí ale také pro vytápění.
  • Vysokoteplotní zdroje – najdeme je hluboko pod zemským povrchem (několik kilometrů) a slouží pouze k výrobě elektřiny.

Princip geotermální elektrárny

Elektřina se v geotermálních elektrárnách může vyrábět třemi možnými způsoby:

  1. Dry steam – je založen na využití tzv. suché páry, která je vháněna na lopatky generátoru, kde kondenzuje a následně se vrací do půdy.
  2. Flash steam – je využita horká voda z geotermální nádrže, která se čerpá k elektrárně, přeměňuje se na páru a pohání turbíny.
  3. Bynary cycle – jde o princip, kdy je využita chladnější voda v kombinaci s vřelou tekutinou. Jde o nejmodernější způsob výroby elektřiny v geotermální elektrárně.

Největší geotermální elektrárny na světě

Výroba energie v geotermálních elektrárnách našla uplatnění především v Kalifornii, zde najdete největší geotermální elektrárnu, konkrétně The Geysers, jež má instalovaný výkon 955 MW. K dalším velkým elektrárnám patří Larderello v Itálii nebo Palinpinon na Filipínách.

Geotermální elektrárny v ČR?

Ano, i u nás možná budou stát geotermální elektrárny, i když se zatím geotermální energie využívá jen pro vytápění rodinných domů prostřednictvím tepelného čerpadla. Stavba geotermálních elektráren v ČR se plánuje na Liberecku a Litoměřicku. Realizace geotermálních elektráren v tuzemsku je ale problematická a nákladná, protože jsou nutné hluboké vrty. Výhodou ovšem je, že na rozdíl od fotovoltaiky nebo větrné elektrárny nejsou závislé na počasí.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *