Jsou moderní, vyrábí obnovitelnou energii, ale moc se o nich nemluví. Tak trochu zůstávají ve stínu neustále propírané fotovoltaiky. Zaslouží si bioplynové elektrárny naši pozornost? Jaké zdroje energie umí zpracovat? Kolik utrží na dotacích?

Počet bioplynových elektráren v České republice neustále roste. Koncem roku 2012 jich podle údajů Národní technické platformy pro bioplyn bylo v provozu 362 a jejich instalovaný výkon byl 258 megawatt. Z celkového koláče obnovitelných zdrojů v tuzemsku představují bioplynové elektrárny 15,4 procent a lze očekávat, že jejich počet stále poroste.

Z čeho se vyrábí bioplyn?

Pojem bioplyn začal být před několika lety skloňován ve všech pádech současně s tím, jak rostl zájem o obnovitelné zdroje. Termín bioplyn popisuje odborná literatura jako „plynný produkt anaerobní methanové fermentace organických látek uváděné též pod pojmy anaerobní digesce, biomethanizace, biogasifikace anebo vyhnívání (u čistírenských kalů). Názvem „bioplyn“ je obecně míněna plynná směs methanu a oxidu uhličitého.“

Bioplyn vzniká například v mokřadech, v kravském hnoji a kejdě, v trávicím ústrojí dobytka ale i na skládkách odpadů (tzv. skládkový plyn). Pro výrobu bioplynu v bioplynových stanicích se používají různé zemědělské zbytky (rostlinné i živočišné).

Elektřina z bioplynové elektrárny

Výroba elektřiny v bioplynové stanici je jen jednou z možností, na co získaný bioplyn využít. Energie se využívá různými způsoby, a to

  • pro výrobu tepla
  • ke kogeneraci (tj. výroba tepla i elektřiny)
  • pro výrobu tepla, elektřiny i chladu
  • jako pohon pro dopravní prostředky

Nejčastějším a také nejvýhodnějším způsobem přitom je kogenerace, protože energie z bioplynu je beze zbytku využita pro výrobu elektřiny i tepla. Výrobní místo se proto stává v podstatě do určité míry nezávislým.

Výroba elektřiny v bioplynových stanicích stále roste. Loni se v bioplynových elektrárnách vyrobilo přes 18 240 GWh elektřiny a podle odhadů by se v roce 2015 mělo vyrobit o celých 10 GWh energie víc. Největším výrobcem energie z bioplynu je Německo, druhé v pořadí jsou Spojené státy americké.

Výhody bioplynové elektrárny

  • Zpracování zemědělského odpadu.
  • Využití skládkového plynu.
  • Možnost kombinované výroby elektřiny i tepla.
  • Podpora ze strany státu – dotace.
  • Vyrábí energie po celý rok (není závislá na větru nebo slunci).

Nevýhody bioplynové elektrárny

Kritici vytýkají bioplynovým elektrárnám především to, že v nich jsou spotřebovávány plodiny, které se pěstují na zemědělské půdě. Jinak řečeno – pro zemědělce může být kvůli dotacím výhodnější přeorientovat se z pěstování potravinářských plodin na takové, které jsou určeny pro bioplynové elektrárny.

Podle odhadů Agrární komory by do tří let měl narůst počet bioplynových elektráren, které by spotřebovávaly plodiny pěstované na 77 500 ha půdy. Na druhou stranu ale dodává, že v současné době je volných na 680 tisíc ha půdy, na níž nejsou pěstované potravinářské ani krmné plodiny.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *