Obnovitelné zdroje energie hrajou stále důležitější úlohu v energetickém mixu, zejména s ohledem na snahu evropských států snižovat podíl fosilních paliv. Vedle větrné, solární nebo vodní energie je možné využívat pro výrobu elektřiny nebo tepla také bioplyn. Jaké jsou možnosti jeho využití? Co vše je bioplyn? Jak jsme na tom v České republice?

bioplyn

bioplyn

Zdroje a použití bioplynu

Bioplyn je obnovitelný zdroj energie a můžeme ho označit také za vedlejší produkt různých činností a aktivit. Vzniká při zemědělské výrobě (například uskladnění hnoje a kejdy) nebo na skládkách odpadů (skládkový plyn). Najdeme ho i v případě čistíren odpadních vod. Produkován je také v bioplynových stanicích nebo v přirozeném prostředí, jako jsou mokřady.

Odborníci se už řadu let zabývají využitím bioplynu, především pak toho, který je produkován v bioplynových stanicích nebo na skládkách odpadu. Bioplyn je následně zužitkován k výrobě tepla, k výrobě elektřiny a tepla (kogenerace), k výrobě tepla, elektřiny i chladu (trigenerace). V poslední době se objevují i dopravní prostředky poháněné bioplynem.

Jak pracuje bioplynová stanice

Stanici na výrobu bioplynu si lze představit jako moderní zařízení, které zpracovává různé materiály či odpady organického původu. Pracuje na základně tzv. procesu anaerobní digesce, tedy bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem tohoto procesu je bioplyn, který se následně zužitkovává při výrobě elektřiny a/nebo tepla. Výstupem je také zbytkový produkt digestát, který lze použít jako hnojivo.

Výroba tepla a elektřiny z bioplynu

K nejčastějším způsobům zužitkování bioplynu patří současná výroba elektřiny a tepla– odborně označována jako kogenerace. Tento způsob je výhodnější a efektivnější než oddělená výroba tepla a elektřiny. V některých bioplynových stanicích je díky využití mechanické energie dosaženo až 95procentní účinnosti. Za této situace je výroba energie v bioplynové stanici rentabilní.

Při samotné výrobě jsou v případě kogenerace v bioplynových stanicích používány naftové motory. K bioplynu se přidává i menší podíl nafty, který zajišťuje mazání a chlazení motoru. Největší kogenerační bioplynová stanice v Evropě je umístněna ve Velkém Karlově nedaloeko Znojma.

Výroba elektřiny z bioplynu

Bioplyn patří k zajímavým obnovitelným zdrojům, které slouží pro výrobu elektřiny. Statistiky v Evropské unii ukazují rostoucí podíl výroby elektrické energie v bioplynových stanicích. Jen pro ilustraci, množství elektřiny vyrobené z bioplynu v zemích EU převyšuje asi o 50 procent výrobu elektřiny v jaderné elektrárně Temelín.

Zastánci bioplynu spatřují v jeho zužitkování řadu pozitiv. Na rozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů energie nepodléhá výkyvům počasí a umožňuje tak produkovat stabilní objem elektřiny nebo tepla. Bioplynové stanice zpracovávají bioodpad, který by byl jinak pravděpodobně nevyužitý.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *