Základy domu jsou v kontaktu s okolní půdou, která je zdrojem vlhkosti. Abyste zabránili vlhkosti zdiva, je vhodné provést důkladné zateplení základů. Dobře izolovaná základní deska však chrání dům nejen před vlhkostí, ale také před tepelnými úniky, díky čemuž snížíte náklady na vytápění.

Před zateplením základů je nezbytné zohlednit všechny podmínky stavby základů. Už před stavbou je třeba znát všechno technologické zařízení, které bude v domě použito, stejně jako je potřeba vědět, kudy povedou inženýrské sítě. Pozdější úpravy by totiž šly provádět už jen stěží, proto vše do sebe musí zapadat.

V první řadě je důležité provést kvalitní hydroizolaci, která už se v současnosti kombinuje s tepelnou izolací. Zateplení základů také tepelnou izolací totiž skvěle doplňuje další způsoby zateplení domu pro co nejvyšší snížení nákladů.

Hydroizolace při zateplení základů domu

Pro ochranu domu proti vlhkosti máte při zateplení základů hned několik možností. Jako hydroizolace se nejběžněji používají asfaltové pásy – jednovrstvé u běžné izolace, dvouvrstvé u tlakové izolace. Asfaltové pásy se vyrábí z modifikovaných a oxidovaných asfaltů a kromě vody jsou ochranou také proti radonu.

Dalšími možnostmi pak jsou stěrková izolace nebo izolace z měkčeného PVC, případně nopová (drenážní) izolace. Stěrková izolace se nanáší ve vrstvě a nevytváří spáry, přičemž se dá nanášet i na vlhký materiál a nerovný povrch. Při izolaci z měkčeného PVC nehrozí mechanické poškození, neboť tento materiál má dobrou schopnost pracovat se stavbou. Tuto izolaci lze pokládat i na vlhký povrch, přičemž pokládku můžete realizovat třeba i v zimě.

Ideální pro kombinaci s tepelnou izolací je pak nopová izolace, která vytváří kanály oddělující vlhké zdivo od půdy. Tím je vytvořen pasivní ventilační systém – drenážní izolace umožňuje vzdušnost zdiva, které zároveň ochraňuje před agresivní vodou.

Jak na zateplení základů tepelnou izolací?

Pro tepelnou izolaci základů se dnes nejčastěji využívá pevný a odolný extrudovaný polystyren (XPS), případně i potažený speciální geotextilií, která slouží k přefiltrování vody a jejímu odvedení do drenáže pomocí drážek na povrchu desek. Tloušťka extrudovaného polystyrenu pro zateplení základů se pak pohybuje od 8 cm až po 20 cm.

Při zateplení základů se extrudovaný polystyren využívá ve formě izolačních desek, které se upevňují na stěnu suterénu. V případě hloubky suterénu větší než 1,3 m je nejvhodnější použít polyuretanové lepidlo od výrobce extrudovaného polystyrenu nebo asfaltové disperzní lepidlo. Lepení desek však plní funkci jen jako dočasné upevnění, protože desky jsou přitlačeny na stěnu suterénu tlakem zeminy po zásypu. Desky proto musejí stát na pevné podložce v patě (například přesah základů), aby nedošlo k jejich sklouznutí při následném zhutnění zásypu.

K dosažení nezanedbatelných úspor energie a zároveň zvýšení hodnoty objektu je tedy vhodné při zateplení základů zkombinovat tři velmi důležité kroky, kterými jsou vhodná tepelná izolace, drenáž a mechanická ochrana hydroizolace suterénního zdiva.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *